Освітній процес

Мережа груп

Нормативна наповнюваність дошкільного закладу - 100 дітей.
Фактична наповнюваність груп - 126. 
В дошкільному закладі функціонує 6 груп:

  • 1 група раннього віку загального розвитку (група № 1) - режим роботи групи 12 годин: 6.30 - 18.30
  • 3 групи дошкільного віку загального розвтку (групи № 3,4,6) - режим роботи 10,5 годин: 7.00-17.30
  • 1 група дошкільного віку для дітей з порушенням мови (логопедична, група № 5) - режим роботи 10,5 годин: 7.30-18.00
  • 1 група дошкільного віку для дітей із затрмкою психічного розвитку ( дефектологічна, група № 2) - режим роботи 10,5 годин: 7.00-17.30 
Група Назва Вік Напрямок роботи Кількість дітей Кількість
вільних місць
1 Сонечки 3-й рік життя   Загального розвитку 22 0
2 Метелики 4,5-й рік життя Спеціальна  12 0
3 Равлики 6-й рік життя Загального розвитку 27 0
4 Бджолята 5-й рік життя Загального розвитку 22 0
5 Світлячки 5-6-й рік Спеціальна  15 0
6 Мурашки 4-й рік Загального розвитку 28 0

Режим дня

В дитячому садку
7:30-8:00 Прийом дітей, огляд, ігри
8:00-8:10 Ранкова гімнастика
8:10-8:40 Сніданок
8:40-9:00 Ігрова діяльність
9:00-10:30 Заняття (групові та індивідуальні)
10:30-12:20 Прогулянка
12:20-13:00 Обід
13:00-15:15 Сон, гігієнічні процедури
15:15-16:15 Ігри, індивідуальні заняття
16:15-16:45 Вечеря
16:45-18:00 Прогулянка, повернення додому

Програмове забезпечення

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

У 2018/2019 навчальному році заклад дошкільної освіти працює за такими програмами:

1) комплексна освітня програма

  • програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

2) парціальні освітні програми:

  • програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);
  • програма з основ здоров"я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку "Про себе треба знати, про себе треба дбати" (авт. Лохвицька Л.В.) 

Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної  корекції мовного розвитку, здійснюється за окремими програмами й методиками в групах спеціального типу (логопедична). 

  • програма "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" (авт. Трофименко Л.І.);
  • програмно-методичний комплекс "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" (авт. Рібцун Ю.В.);

Ознайомитися із зазначеними вище програмами та програмно-методичними комплексами можна на сайті Міністерства освіти і науки України  http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/programy.html