Про нас

Методична робота

Працюємо над проектом:

"Самоефективність як умова успішної професійної діяльності педагога"
( в рамках роботи над впровадженням обласного науково-методичного проекту "Педагогічні стратегії розвитку самоефектиної особостості в освітньому просторі Нової української школи")

Проект спрямований на реалізацію таких завдань:

 • Створення умов для саморозвитку і самореалізації педагогічних працівників ЗДО;
 • Удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах закладу дошшкільної освіти, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • Підвищення якості та ефективності освітнього процесу через застосування сучасних освітніх, психолого-педагогічних та інтерактивних технологій;
 • формування практичних умінь і навичок педагогів щодо підвищення рівня їх особистіної та професійної самоефективності;
 • Розробка інструментарію та критеріїв до моніторингу щодо визначення самоефективності та професійної компетентності педагогів;
 • створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом;
 • Розробка методичних рекомендацій та посібників, їх практична апробація;
 • Забезпечення цілеспрямованого науково-методичного супроводу і прогнозування професійного розвитку педагогічних кадрів.
Основні завдання на 2021-2022 навчальний рік
 • Розпочати поглиблену роботу щодо формування рухової компетентності дітей дошкільного віку через забезпечення функціонування моделі активного рухового режиму в закладі дошкільної освіти;
 • Спрямувати діяльність педагогів на формування логіко-математичної компетентності дошкільників як пріоритетної складової розвитку пізнавальної активності особистості;
 • Удосконалення мовленнєвого середавища в закладі дошкільної освіти як засобу формування художньо-мовленнєвої компетентності дошкільників.

 План роботи методичного кабінету 

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний
1 Семінар-практикум "Логіко-математичний розвиток дошкільнят" лютий вихователь-методист
2 Консультація "Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку" лютий вихователь-методист
3  
4