Діяльність

Стоп! Булінг

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) - Кельзікова Марія Леонідівна (практичний психолог)

НАКАЗ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦКУВАННЯ) В КЗ "ДНЗ №31 КТ" КМР

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В КЗ "ДНЗ №31 КТ" КМР

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИПАДОК БУЛІНГУ

Комплексний план заходів, спрямований на запобігання та притидію булінгу (цькуванню) на 2020-2021 навчальний рік

№ з/п Назва заходу Цільова адудиторія Термін проведення Відповідальний 
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня психоемоційної напруги, тривожності, агресивності в дитячому колективі Діти дошкільного віку Вересень-жовтень, 2020р Кельзікова М.Л., практичний психолог
2 Створення бази інструментарію для визначення психологічного мікроклімату, рівня конфліктності в педагогічному колективі Педагоги Вересень-жовтень, 2020р Кельзікова М.Л., практичний психолог
3 Спостереження за міжособистісною поведінкою дітей та психологічним мікрокліматом в дитячому колективі Діти дошкільного віку Протягом навчального року  Кельзікова М.Л., практичний психолог
4 Анкетування педагогів з питання обізнаності з поняттям булінгу Педагоги жовтень, 2020р Кірова В.В., вихователь-методист
5 Дослідження емоційної сфери дітей за методикою «Тест тривожності» (Р. Теммл, В. Амен, М. Доркі) Діти дошкільного віку жовтень, 2020р Кельзікова М.Л., практичний психолог
6 Діагностування стану професійного вигорання за методикою «Синдром емоційного вигорання вчителя» (автор: Х. Маслач) Педагоги Лютий, 2021р. Кельзікова М.Л., практичний психолог
7 Психологічний всеобуч «Що таке булінг? Види булінгу та шляхи подолання» Педагоги Листопад, 2020 р. Кельзікова М.Л., практичний психолог
8 Створення інформаційного буклету «Обережно! Булінг!» Батьки Березень, 2021р. Кельзікова М.Л., практичний психолог
9 Консультація «Жорстоке поводження з дітьми дошкільного віку"  Педагоги Грудень, 2020р. Кельзікова М.Л., практичний психолог
10 Проведення індивідуальних консультацій учасників освітнього процесу з питань профілактики та протидії булінгу Педагоги, батьки Протягом навчального року Кельзікова М.Л., практичний психолог
11 Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу Учасники освітнього процесу Протягом навчального року Кельзікова М.Л., практичний психолог
12 Висвітлення інформації щодо запобігання та протидії булінгу через інтернет-ресурси Учасники освітнього процесу Протягом навчального року Кірова В.В., вихователь-методист
13 Створення безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної взаємодії під час організації освітнього процесу Діти дошкільного віку Протягом навчального року Педагоги
14 Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ЗДО, вільного від насильства та булінгу Діти дошкільного віку Протягом навчального року Педагоги
15 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність Діти дошкільного віку Протягом навчального року Педагоги

 

Телефон довіри закладу дошкільної освіти - 096-012-49-79

БУЛІНГ - це дія або бездіяльність, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого була або могла бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ВИДИ БУЛІНГУ:

 • фізичний;
 • психологічний;
 • економічний;
 • сексуальний,
 • із застосуванням засобів електронних комунікацій (кібербулінг).

ОЗНАКИ БУЛІНГУ:

 • систематичність (повторюваність);
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі;
 • наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ БУЛІНГУ

 Булінг (цькування) неповнолітньої чи малолітньої особи - штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.
•    Такі діяння, вчинені повторно протягом року після або групою осіб - штраф від 1700 до 3400 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.
•    Якщо булінг (цькування) вчинить дитина до 16 років – відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них будуть застосовані штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. 

18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», яким закріплено відповідальність за вчинення булінгу.

ЯКЩО ВАША ДИТИНА СТАЛА ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ

 • Подайте керівнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) щодо вашої дитини,
 • поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування (педагоги, керівництво закладу, психолог, батьки). Захистіть свою дитину від цькування!

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ БУЛІНГУ

 • Втрутитися і припинити цькування – булінг не слід ігнорувати,
 • обов’язково повідомте педагогів або керівництво закладу освіти про ситуацію, що склалася.

ЯКЩО ВАША ДИТИНА АГРЕСОР

 •  Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте мотивацію її поведінки;
 • Поясніть дитині, що за вчинення булінгу (цькування) наступає адміністративна відповідальність;
 • Чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку поведінку;
 • Повідомте їй, що будете спостерігати за її поведінкою;
 • Зверніться до психолога і проконсультуйтеся щодо поведінки своєї дитини під час занять;
 • Дотримуйтесь рекомендацій комісії з розгляду випадків булінгу, якщо щодо вашої дитини
 • Пам’ятайте, дитина-агресор не зміниться відразу! Це тривалий процес, який потребує витримки і терпіння!

ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ 

Якщо дитині необхідна психологічна допомога – зверніться на Національну дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за номером 116-111 .